Amaç

Cehaletle kokuşmuş olan bir medeniyetin, fikrin ve zikrin zirve yaptığı asrı saadete inkılabını ve bu inkılabın neticesinde inkişaf eden emsalsiz medeniyetlerin tarihini okuduktan sonra, tahlillerle ibret ve esaslar tahric etmek.

Kazanımlar

1- İslamiyet öncesi kavimler ve topluluklar hakkında bilgi sahibi olunacaktır.

2- İslamiyetin doğduğu coğrafyanın genel durumu irdelenip öğrenilecektir.

3- İslamın doğuşu, gelişimi ve yayılması mütalaa edilecektir.

4- İslam tarihi hakkında bir şuur sahibi olmak temel gayedir.

5- İslam tarihinde yaşanan ayrılık ve ihtilaflar ile bunların sebepleri irdelenecektir.

6- Sahabe dönemi, tabiin dönemi ve tebbe-i tabiin dönemleri hakkında genel bir bilgi sahibi olunacaktır.


Online Söyleşiler

1- Dr. İlyas Akyüz

2- Melahat Akalp 

3- Esra Aktaş


Kitap Listesi

Sayı

Kitap Adı

Yazar Adı

Sayfa Sayısı

Kitap Fiyatı (Ortalama)

1

İslam Öncesi Mekke ve Hz. Muhammed

İhsan Süreyya Sırma

94

9,59

2

İslamî Tebliğin Mekke Dönemi ve İşkence

İhsan Süreyya Sırma

158

12,74

3

İslamî Tebliğin Medine Dönemi ve Cihad

İhsan Süreyya Sırma

246

18,34

4

Örnek Halifeler Dönemi

İhsan Süreyya Sırma

262

17,71

5

Emeviler Dönemi

İhsan Süreyya Sırma

160

13,28

6

Abbasiler Dönemi

İhsan Süreyya Sırma

160

13,28

Takvim

Program Tarihi: 21 Kasım 2020 – 13 Şubat 2021

Bu grubun tahlil faaliyetleri haftalık olarak Çarşamba 20:00-22:00’da yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.