Amaç 

Son asrımızda bütün dünyayı kuşatmış materyalizme ve materyalizmin sebep olduğu politik, ekonomik, sosyolojik dünya görüşlerine karşı Bediüzzaman Hazretleri yazmış olduğu Risale-i Nur eserleri ile “İslam’ın tek kurtuluş yolu” olduğunu fikren ispat etmektedir. 

Asrımızın tuzakları olan Materyalizm, Deizm, Pragmatizm, sekülerizm, hedonizm ve türevlerine karşı; İslamın temel esasları ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) temel öğretileri olan İman, ihlas, uhuvvet, ittihad, tesanüd gibi öğretilerimizi, Bediüzzaman hazretlerinin müellifi olduğu Risale-i Nur eseri ile öğrenmek temel hedefimizdir. 

Kazanımlar

-Son asrımızda idraklerimize giydirilmiş gömlekleri çıkarıp, “İslamın tek kurtuluş yolu” olduğunu hakkalyakin ispat etmek. 
-Günümüzde sıklıkla gündem olan İslami hizmetlere istikametli bakış ve uhuvvetin tesisini sağlamak,
-İhlas kavramını detaylı olarak öğrenip, islam’a hizmet etme niyetinde olan birinin bazı vartalara düşmesini engellemek.
-İttihadı İslamı günümüzde neden ve nasıl tatbik edeceğimiz hakkında malumata erişmek. 
-İslam’a hizmet etme gayesinde olan kişilerin “uhuvvet” düsturunu nasıl tatbik edeceğini öğrenmek. 
-Batı Felsefesinin ruhlarımıza açtığı yaralara karşı, Kuran-ı Kerim’in tüm ruhlara ve fıtrata hitap eden öğretileri ile o yaraları tedavi etmek. 
-Kurani bir metodla sanatı tefekkür edip Sani-i Hakikî olan Cenab-ı Hakk’ı eserleri ile tanımayı ve tanıtmayı öğrenmek.
-Dünyevi- Uhrevi tüm işlerimizde ve amelimizde, rıza-yı ilahiyi Sünnet-i seniye dairesinde kazanmak ve kazandırmaktır.

Kitap Listesi

 

SayıKitap AdıYazar Adı
1İhlas RisalesiBediüzzaman Said Nursi
2İhlas RisalesiBediüzzaman Said Nursi
3Uhuvvet RisalesiBediüzzaman Said Nursi
4Uhuvvet RisalesiBediüzzaman Said Nursi
5Misbahül İmanBediüzzaman Said Nursi
6Misbahül İmanBediüzzaman Said Nursi


Takvim

Bu grubun tahlil faaliyetleri 2 haftada bir yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ