Amaç

Bilim, tarih boyunca toplumları terakki etmek hususunda adeta ‘kamçı’ niteliğine bürünmüş bir vasıtadır. Bu sayede birçok toplum ve ülke bilimi esas alarak teknik olarak ilerlemiş ve kalkınmıştır. Bu bağlamda, bilim tarihini incelemek söz konusu ilerlemenin kaynağını idrak etmek ve bundan sonra bu ilerlemenin varacağı noktayı mülahaza etmek açısından son derece mühimdir. Bunun yanında,  İslam dini, tarih boyunca nice toplumları ve medeniyetleri müspet mânâda etkilemiş olmasının yanında sahip olduğu birikimiyle ilim ve bilim dünyasında yeni devirler açmıştır. İslam’ı bilime karşı bir din gibi gösteren güruhun aksine “İslam’ın altın çağı” olarak nitelendirilen devirde nice bilim adamı zuhur etmiş olup, bu kimseler heyecan ve meraklarının yanında “Yaradan Rabbinin adıyla oku!” emrini düstur edinerek bilim dünyasında emsali görülmemiş muvaffakiyâta ulaşmışlardır. İşbu ahval üzerine bilim tarihini konu alan kitapların mütalaa edilmesi suretiyle bahsi geçen meseleleri okuyarak öğrenmiş olmak, İslam medeniyetinin ve o medeniyetin yetiştirip bilim dünyasına kazandırdığı yenilikler ile bu yeniliklerin temsilcileri üzerine mülahaza etmek temel gayemizdir.

Kazanımlar

-Bilim tarihini konu alan kitaplar okunarak bilimin geçmişi ve çıkış noktası öğrenilecek ve bu geçmişin günümüze ışık tutan perspektifleri irdelenecektir.
-İslam dininin bilime verdiği ehemmiyet irdelenerek öğrenilecektir. 

-Müslüman cemiyetlerde yetişmiş bilim adamlarımız ve onların çalışmaları tahlil edilmek suretiyle öğrenilecektir. 

-Geçmişten bugüne gelen bilim birikimimiz esas alınarak, bundan sonra bilim için Müslüman milletin evlatları olarak bize düşen vazifelerin ve bu vazifeleri bihakkın yerine getirmeye teşvik edecek olan kurtuluş reçetelerinin ne olduğu hususunda fikri kazanımlar elde edilecektir.


Kitap Listesi

 

SayıKitap AdıYazar Adı
1Bilim Tarihi SohbetleriFuat Sezgin
2Bilim Tarihi SohbetleriFuat Sezgin
3Türk İslam BilginleriCihan Alkan
4Türk İslam BilginleriCihan Alkan
5İslam’da Bilim ve TeknolojiMehmet Bayrakdar
6İslam’da Bilim ve TeknolojiMehmet Bayrakdar


Takvim

Bu grubun tahlil faaliyetleri 2 haftada bir yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.