Amaç

Makine gıcırtılarının ahlâk ilahilerini susturduğu bir devirde bizim ahlakımız hürmet, hizmet ve merhamet prensiplerini kendinde birleştiren aşk ahlakıdır. Bu ulvî aşk ahlakının her zerre ve her mekâna sirayet etmesi için kibar bir zekâya, daima hayatiyet ve devinim üzerine inşa edilmiş bir şuura ve muhabbete ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaca binaen Milli Edebiyatımızın en önemli hikâyecilerinden olan Ömer Seyfettin’den  Refik Halit Karay’a, Türk hikâyeciliğini yazdığı durum öyküleriyle bambaşka bir boyuta taşıyan Sait Faik Abasıyanık’tan,  Anadolu İrfanının eserlerinin muhtevasını oluşturduğu ve tüm zamanların en önemli hikâye yazarlarından biri olarak görülen Mustafa Kutlu’ya ve en nihayetinde yazdığı eserlerle tüm dünyada çokça okunan Cengiz Aytmatov’a kadar birçok isimden müteşekkil hikâye grubunun hedeflediğimiz amaçları gerçekleştireceği kanaatindeyiz.

Kazanımlar

  • Söz konusu yazarların hayatları, sanatları ve eserleri üzerinde bazı temel okumalar ve edinimler olacaktır.
  • Her yazardan seçilen belirli eserler farklı tahlil metotlarıyla mülahaza edilecektir. Böylece söz konusu eserlerden hareketle yazarların sanat ve edebiyat anlayışlarıyla ilgili fikir edinilecektir.
  • Seçilen eserler okuma alışkanlığının devamlılığını sağlayan ve çevrimiçi ortamda mülahazası verimli ve faydalı olan eserler olacaktır. Bu vesileyle devamlı okuma alışkanlığına katkı sunulacaktır.

 

Eserler

1.Mustafa Kutlu / Ya Tahammül Ya Sefer

2.Mustafa Kutlu/ Sır

3.Ömer Seyfettin/ Tüm Hikâyeler 1

4.Sait Faik Abasıyanık/ Mahalle Kahvesi

5.Refik Halit Karay/Memleket Hikâyeleri

6.Cengiz Aytmatov/ Cemile

 

Kitap Listesi

 

Sayı

Kitap Adı

Yazar Adı

1

Tüm Kitapları

Ömer Seyfettin

2

Tüm Kitapları

Mustafa Kutlu

3

Tüm Kitapları

Mustafa Kutlu

4

Tüm Kitapları

Cengiz Aytmatov

5

Tüm Kitapları

Refik Halid Karay

6

Tüm Kitapları

Sait Faik Abasıyanık

Takvim

Bu grubun tahlil faaliyetleri 2 haftada bir yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.