Amaç

Refah içinde yaşamayı arzulayan Müslüman toplumların birincil gayesi iktisadi nizamının doğru ve ayakları yere sağlam basan bir sistem içerisinde olmasıdır. İslam iktisadı, mahiyeti itibariyle kapitalist ve sosyalist prensiplerin zıttı konumundadır. Bu zıtlık, faize, emek hırsızlığına, tüketim çılgınlığına dur demek için yeterli bir vesiledir. Konumuzun temel amacı, İslam iktisadının manası ve gerektirdiklerini mevzubahis kitaplar aracılığıyla mütalaa ederek, fikri altyapısı sağlam olan bir refah düzeyine ulaşmanın reçetelerini idrak edebilmektir. 

Kazanımlar

– İslam iktisadı doğru ve etkili bir şekilde öğrenilecektir.

– İslam’ın sosyal ve siyasi hayata ekonomik yönden bakış açısının ne olduğu üzerine mülahazalar yapılacaktır.

– Günümüz toplumlarını adeta esaret altına alan tüketim çılgınlığı, faiz sorunu, emek hırsızlığı gibi konular işlenerek, İslam’ın refah düzeyi yüksek hayat nizamı için lazım gördüğü ilkelerin neler olduğu öğrenilecektir.

– Sosyal adalet, toplumsal huzur, İslami ekonomik düşünce gibi kavramlar irdelenerek öğrenilecektir.


Kitap Listesi


Sayı

Kitap Adı

Yazar Adı

Sayfa Sayısı

Kitap Fiyatı (Ortalama)

1

İslam İktisadının Fıkhi İlkeleri

S. M. Hasanuzzaman

90

11,4

2

İslam İktisadının Temelleri & Kurumlar ve Kuramlar (yarısı)

Monzer Kahf

334

21,6

3

İslam İktisadının Temelleri & Kurumlar ve Kuramlar (yarısı)

Monzer Kahf

0

0

4

İslam İktisadında Sosyal Adalet

Kollektif – İktisay Yayınları

271

20,52

5

Müslümanların İktisadi Düşünce ve Analize Katkıları

Abdul Azim Islahi

204

17,6

6

Faiz Sorunu

Tarık El Diwany

288

29

Takvim

Program Tarihi: 21 Kasım 2020– 13 Şubat 2021
Bu grubun tüm faaliyetleri haftalık olarak Cumartesi 20:00-22:00’da yapılacaktır. 

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.