Amaç

Refah içinde yaşamayı arzulayan Müslüman toplumların birincil gayesi iktisadi nizamının doğru ve ayakları yere sağlam basan bir sistem içerisinde olmasıdır. İslam iktisadı, mahiyeti itibariyle kapitalist ve sosyalist prensiplerin zıttı konumundadır. Bu zıtlık, faize, emek hırsızlığına, tüketim çılgınlığına dur demek için yeterli bir vesiledir. Konumuzun temel amacı, İslam iktisadının manası ve gerektirdiklerini mevzubahis kitaplar aracılığıyla mütalaa ederek, fikri altyapısı sağlam olan bir refah düzeyine ulaşmanın reçetelerini idrak edebilmektir. 

Kazanımlar

– İslam iktisadı doğru ve etkili bir şekilde öğrenilecektir.

– İslam’ın sosyal ve siyasi hayata ekonomik yönden bakış açısının ne olduğu üzerine mülahazalar yapılacaktır.

– Günümüz toplumlarını adeta esaret altına alan tüketim çılgınlığı, faiz sorunu, emek hırsızlığı gibi konular işlenerek, İslam’ın refah düzeyi yüksek hayat nizamı için lazım gördüğü ilkelerin neler olduğu öğrenilecektir.

– Sosyal adalet, toplumsal huzur, İslami ekonomik düşünce gibi kavramlar irdelenerek öğrenilecektir.


Kitap Listesi

 

SayıKitap AdıYazar Adı
1İslam İktisadının Fıkhi İlkeleriS. M. Hasanuzzaman
2İslam İktisadının Temelleri & Kurumlar ve Kuramlar (yarısı)Monzer Kahf
3İslam İktisadının Temelleri & Kurumlar ve Kuramlar (yarısı)Monzer Kahf
4İslam İktisadında Sosyal AdaletKollektif – İktisay Yayınları
5Müslümanların İktisadi Düşünce ve Analize KatkılarıAbdul Azim Islahi
6Faiz SorunuTarık El Diwany

Takvim

Bu grubun tahlil faaliyetleri 2 haftada bir yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.