Amaç

Cehaletle kokuşmuş olan bir medeniyetin, fikrin ve zikrin zirve yaptığı asrı saadete inkılabını ve bu inkılabın neticesinde inkişaf eden emsalsiz medeniyetlerin tarihini okuduktan sonra, tahlillerle ibret ve esaslar tahric etmek.

Kazanımlar

– İslamiyet öncesi kavimler ve topluluklar hakkında bilgi sahibi olunacaktır.

– İslamiyetin doğduğu coğrafyanın genel durumu irdelenip öğrenilecektir.

– İslamın doğuşu, gelişimi ve yayılması mütalaa edilecektir.

– İslam tarihi hakkında bir şuur sahibi olmak temel gayedir.

– İslam tarihinde yaşanan ayrılık ve ihtilaflar ile bunların sebepleri irdelenecektir.

– Sahabe dönemi, tabiin dönemi ve tebe-i tabiin dönemleri hakkında genel bir bilgi sahibi olunacaktır.


Kitap Listesi

 

SayıKitap AdıYazar Adı
1İslam Öncesi Mekke ve Hz. Muhammed İhsan Süreyya Sırma
2İslamî Tebliğin Mekke Dönemi ve İşkenceİhsan Süreyya Sırma
3İslamî Tebliğin Medine Dönemi ve Cihadİhsan Süreyya Sırma
4Örnek Halifeler Dönemiİhsan Süreyya Sırma
5Emeviler Dönemi İhsan Süreyya Sırma
6Abbasiler Dönemiİhsan Süreyya Sırma

Takvim

Bu grubun tahlil faaliyetleri 2 haftada bir yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.