Amaç

Medeniyet tarihimizin en köklü faaliyetlerinden olan tasavvuf ilminin teorik yapısını, kavramlarını, ferdi ve içtimai tesirlerini ana kaynaklardan ve bu kaynaklara yaslanmış telif eserlerden öğrenmek tasavvuf okumalarımızın ana hedefidir.

Kazanımlar

-Tasavvufun manası, menşei, gayesi, mefhumları hakkında bilgi sahibi olmak

-Tasavvufun medeniyet tarihimizdeki faydalarını anlamak

– Tarihteki meşhur mutasavvıflar hakkında tartışmalı noktaları aydınlatmak

– Tasavvuf erbabının bizzat kendi kalemlerinden eserlerini incelemek

– Bu eserler vasıtasıyla kurulacak altyapıyla müphem, muğlak, tevile açık, tartışmalı bazı tasavvufi kitapları daha doğru anlayıp tahlil edebilmek.

Online Söyleşiler

1- Prof. Dr. Necdet Tosun

2- Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci 


Kitap Listesi

Sayı

Kitap Adı

Yazar Adı

Sayfa Sayısı

Kitap Fiyatı (Ortalama)

1

Derviş Keşkülü

Necdet Tosun

128

26

2

Tasavvuf

Mahir İz 

240

13,89

3

Tasavvuf ve Tarikatlarla İlgili Fetvalar

Tasavvuf ve Tarikatlarla İlgili Fetvalar

168

9,75

4

Kimya-i Saadet (Seçme Bölümler)

İmam-ı Gazali

250

48

5

Er-Riyadu’t Tasavvufiyye (Tasavvuf Bahçeleri)

Abdülhakim Arvasi

93

24

6

Mektubat-ı Rabbani (Seçme Mektuplar)

İmam-ı Rabbani

2428

130

NOT: Temin edemeyenler için kitapların dijitalleri paylaşılacaktır.

Takvim

Program Tarihi: 21 Kasım 2020 – 13 Şubat 2021
Bu grubun tahlil faaliyetleri haftalık olarak Perşembe 20:00-22:00’da yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ