Amaç

Bu programda siyaset gibi hayatın neredeyse tüm alanlarına dahil olabilen ve değişen dünya ile birlikte sürekli yeni kavramlarla karşılaşılan bir politik söylemde, olabildiğince temel sayılan ve günümüzdeki birtakım ana tartışmalarda sıkça karşımıza çıkan kavramlara yer vermeye çalıştık. 

Kavramların da tarihi olduğunu; siyasi, sosyal ve kültürel boyut değiştiğinde kavramların da değiştiğini, kimi zaman anlam daralması kimi zaman anlam genişlemesi kimi zaman ise tamamen farklı anlamlar kazanabileceğini de akılda tutmak lazım. Ayrıca farklı tarihselliklere sahip benzer kavramların her zaman ve mekânda aynı anlama sahip olduğunu var sayarak bir tür genellemeciliğe ve anakronizme de düşmemek gerekiyor. 

Neticede, tahlili Programları neticesinde kavramlara olduğundan farklı anlamlar yükleyerek başlayan iletişim kopukluklarını öğretilerek farklı pencerelerden bakma ve objektif analiz yapma istidadının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Kazanımlar

– Siyasi mefhumlar ve onların mahiyeti irdelenerek öğrenilecektir.

– Toplumların idaresi için lazım gelen siyaset düşüncesi ve pratiği mevzubahis kitapların perspektifiyle mütalaa edilecektir.

– İslam siyaset düşüncesinin umdeleri, gerektirdikleri, toplum nezdinde yer bulan karşılıkları mülahaza edilecektir.

– Siyasi ideolojilerin yanı sıra teknoloji, bilim, siyasi tarih üzerine okumalar yapılarak bu alanda faydalı neticeler elde edilecektir.

Online Söyleşi

1-Hüseyin Özhazar

2- Sürpriz Konuk


Kitap Listesi

Sayı

Kitap Adı

Yazar Adı

Sayfa Sayısı

Kitap Fiyatı (Ortalama)

1

İdeoloji ve Ütopya

Karl Mannheim

288

68,75

2

Siyasi İdeolojiler

Andrew Heywood

417

38,02

3

Modern Dönem Siyasi Kavram ve İdeolojiler

Hüseyin Özhasar

398

26,73

4

İslam’ın Siyasal Dili

Bernard Lewis

240

21,3

5

Hayali Cemaatler

Benedict Anderson

266

25,6

6

İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim

Jürgen Habermas

108

9,26

Takvim

Program Tarihi: 21 Kasım 2020 – 13 Şubat 2021
Bu grubun tahlil faaliyetleri haftalık olarak Cumartesi  18:00- 20:00’da yapılacaktır. 

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.