Amaç

Bu programda siyaset gibi hayatın neredeyse tüm alanlarına dahil olabilen ve değişen dünya ile birlikte sürekli yeni kavramlarla karşılaşılan bir politik söylemde, olabildiğince temel sayılan ve günümüzdeki birtakım ana tartışmalarda sıkça karşımıza çıkan kavramlara yer vermeye çalıştık. 

Kavramların da tarihi olduğunu; siyasi, sosyal ve kültürel boyut değiştiğinde kavramların da değiştiğini, kimi zaman anlam daralması kimi zaman anlam genişlemesi kimi zaman ise tamamen farklı anlamlar kazanabileceğini de akılda tutmak lazım. Ayrıca farklı tarihselliklere sahip benzer kavramların her zaman ve mekânda aynı anlama sahip olduğunu var sayarak bir tür genellemeciliğe ve anakronizme de düşmemek gerekiyor. 

Neticede, tahlili Programları neticesinde kavramlara olduğundan farklı anlamlar yükleyerek başlayan iletişim kopukluklarını öğretilerek farklı pencerelerden bakma ve objektif analiz yapma istidadının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Kazanımlar

– Siyasi mefhumlar ve onların mahiyeti irdelenerek öğrenilecektir.

– Toplumların idaresi için lazım gelen siyaset düşüncesi ve pratiği mevzubahis kitapların perspektifiyle mütalaa edilecektir.

– İslam siyaset düşüncesinin umdeleri, gerektirdikleri, toplum nezdinde yer bulan karşılıkları mülahaza edilecektir.

– Siyasi ideolojilerin yanı sıra teknoloji, bilim, siyasi tarih üzerine okumalar yapılarak bu alanda faydalı neticeler elde edilecektir.

Kitap Listesi

SayıKitap AdıYazar Adı
1İdeoloji ve ÜtopyaKarl Mannheim
2Siyasi İdeolojilerAndrew Heywood
3Modern Dönem Siyasi Kavram ve İdeolojilerHüseyin Özhasar
4İslam’ın Siyasal DiliBernard Lewis
5Hayali CemaatlerBenedict Anderson
6İdeoloji Olarak Teknik ve BilimJürgen Habermas

Takvim

Bu grubun tahlil faaliyetleri 2 haftada bir yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.